twitter
@lorelei3112 @i_voogt @MennoKeller @machiel @Molenlanden_Gem Dat mag ik zijn
Waardering voor wat er is gedaan en vertrouwen in de nieuwe samenwerking! https://t.co/TW7yg8UjCR

Waarom bouwen wij zoveel muren en zo weinig bruggen?" - Paul van den Bergh

Bouwen
Bouwen is creëren. Bouwen is vernieuwen. Bouwen is continu vooruit kijken en je laten inspireren door het schijnbaar onmogelijke. Vanuit het idee dat hij op weg is naar een betere toekomst, wil een mens bouwen. Waar de mens door angst gedreven wordt, zal het bouwen een afbrekende werking hebben. Waar zij gedreven wordt door een ideaal, zal de mens verbindingen leggen. Zo wil Trevi samen met u bouwen aan uw organisatie.  

Bouwen met ziel en zakelijkheid
Bouwen vanuit een ideaal, werken met een visie en gericht op groei; dat is bouwen met ziel en zakelijkheid. Enerzijds gericht op financiële gezondheid van de organisatie en anderzijds gericht op het welzijn van de mensen, die er werken. Een organisatie is een verzameling van mensen, die samenkomt onder de noemer van één organisatie. Mensen met een eigen identiteit en een eigen bezieling. Hoe vertaalt zich aandacht voor het welzijn van mensen in meer betrokkenheid, meer inzetbaarheid en meer collegialiteit? Hoe kunnen we bereiken dat mensen optimaal ingezet worden in de organisatie, zodanig dat het tot creativiteit en enthousiasme leidt?

Kerkadviesteam
Voor begeleiding van kerkelijke gemeenten is Trevi als onderdeel van Het Kerkadviesteam beschikbaar voor kerkelijke gemeenten, die advisering vragen rondom conflictbemiddeling, interim-pastoraat, samenwerking, fusie, vernieuwing- en pioniersvragen, zorgkerk, kerk en buurt, beleid en andere processen. Neemt u gerust contact op. Voor meer informatie klik hier.  

Workshops inspiratie/reflectie/toekomstvisie op maat
Tijdens het dagelijkse werk is er vaak geen tijd voor. Maar zo nu en dan is het goed om als team of collega's of bestuur ruimte te maken voor reflectie, inspiratie en/of toekomstdenken. Om als teamleider, directeur of voorzitter ook deel te hebben aan het moment, is een extern begeleider vaak gewenst. Heeft u plannen in deze richting, maar hebben ze nog geen vorm? Dan ga ik graag in gesprek met u, zodat we samen de juiste vorm vinden en tot uitvoering brengen. Mijn ervaring is dat deze momenten verbindend werken en het dagelijks werken met collega's zoveel leuker maken. 

Levensbeschouwing en identiteit in het onderwijs
Binnen het onderwijs is er naast de aandacht voor o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling ook oog voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen. Hoe worden leerlingen van nu optimaal voorbereid en toegerust op hun weg door het leven? Op welke manier kunnen zij begeleid worden naar zelfstandige, weerbare en verantwoordelijke volwassenen? Wat is er nodig aan basiskennis, -vaardigheden en -ervaringen, waardoor zij met vertrouwen mens en medemens  durven zijn? Les in levensbeschouwing kan een versterkende bijdrage leveren in de ontwikkeling van de identiteit en het zelfbeeld van het kind op weg naar volwassenheid.

Ook met identiteitsprocessen binnen het onderwijs heeft Trevi de nodige ervaring en ideeën. 

In samenspraak met schoolbesturen onderzoekt Trevi voor u waar knelpunten en behoeften liggen en stippelt op basis daarvan een passend advies en implementatietraject uit.  

Samen met Trevi 
Heeft u een andere vraag, die raakt aan bovenstaande? Neemt u dan contact op. Trevi kan u van dienst zjin in de vorm van een interimtraject, een project, een workshop of een gesprek.