twitter
@lorelei3112 @i_voogt @MennoKeller @machiel @Molenlanden_Gem Dat mag ik zijn
Waardering voor wat er is gedaan en vertrouwen in de nieuwe samenwerking! https://t.co/TW7yg8UjCR

"Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen,
en waarom zou mij dan het leren vervelen?" - Hiëronymus van Alphen

Leren
Leren is een voorwaarde om te kunnen bouwen en delen met anderen. Leren is vanuit een open houding willen ontdekken en ervaren. Leren is door nieuwe inzichten uitgedaagd, geprikkeld en geïnspireerd willen worden. Vanuit dit uitgangspunt kijk ik samen met organisaties naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Ik geef workshops en cursussen, waarbij ziel en zakelijkheid samengaan. 

Workshops inspiratie/reflectie/toekomstvisie op maat
Tijdens het dagelijkse werk is er vaak geen tijd voor. Maar zo nu en dan is het goed om als team of collega's of bestuur ruimte te maken voor reflectie, inspiratie en/of toekomstdenken. Om als teamleider, directeur of voorzitter ook deel te hebben aan het moment, is een extern begeleider vaak gewenst. Heeft u plannen in deze richting, maar hebben ze nog geen vorm? Dan ga ik graag in gesprek met u, zodat we samen de juiste vorm vinden en tot uitvoering brengen. Mijn ervaring is dat deze momenten verbindend werken en het dagelijks werken met collega's zoveel leuker maken. 

Cursussen binnen de kerk  en Trainjekerk
Voor de Protestantse Kerk geef ik diverse trainingen voor ambtsdragers en andere werkers binnen de kerk. Denk aan diaconaat, pastoraat (bij rouw en verlies), lectoraat (presentatie) en uitvaartbegeleiding. Heeft u belangstelling voor een training? Dan verwijs ik u naar de website van de Protestantse Kerk (PCTE), waar u zich kunt aanmelden en waar het meest recente aanbod staat vermeld. Heeft u een ander idee of heeft u belangstelling voor een training op maat? Dan kunt u met mij contact opnemen en zoeken we naar een passend aanbod.

Als trainer maak ik deel uit van Trainjekerk (zie hier). Deze samenwerking staat borg voor kwaliteit van trainer en materiaal. Ze houdt zich ook bezig met ontwikkeling van nieuwe en bestaande trainingen binnen kerk en zingeving. 

Cursus Communicatie voor PC GVO
Voor PC GVO schreef ik de nascholingscursus 'Identiteit en Communicatie'. De cursus werd ontwikkeld in samenwerking met PC GVO voor docenten godsdienst in het openbaar onderwijs. Als vervolg op deze cursus schreef ik 'Je vak versterken door samenwerking' (zie voor meer info hieronder). 

Trainingen voor Oase Media
Ook geef ik trainingen voor docenten in het middelbaar onderwijs, die dagopeningen verzorgen. 
Vindt u dagopeningen op school belangrijk? Maar vindt u het tijd worden er méér uit te halen? Wilt u graag gemotiveerde docenten? Geef de identiteit van uw school dan een extra impuls met de nieuwe Oase Trainingen! Voor meer informatie neem contact op.  

Enkele trainingen die ik geef:

Basis Pastoraat
Iemand bezoeken namens de kerk blijkt soms moeilijker dan gedacht: Hoe begin je een gesprek, hoe houd je het gaande, breng je het geloof ter sprake en hoe dan? Deze cursus biedt aan ouderlingen, pastoraal werkers, wijkcontactpersonen en ouderenbezoekers een introductie in allerlei aspecten van het pastorale werk.

Nieuwe wegen in het pastoraat 
Steeds meer stuiten gemeenten op het moeizame ontwikkelingen in het pastoraat. Daar waar het traditionele pastoraat nog wordt verlangd, zijn er te weinig bezoekers te vinden. En daar waar het aan mensen niet ontbreekt, sluit het pastoraat niet meer aan bij de behoeften. Hoe daarmee om te gaan. In drie avonden bespreken we hoe mogelijke nieuwe wegen te bewandelen. 

Lectoraat/presentatie 
Als ambtsdrager de mededelingen doen of op een ander moment de microfoon pakken? Als lector eens wat handreikingen willen krijgen? Dan is een training lectoraat iets voor u. In twee avonden krijgt u tips en oefent u met stem, toon en contact. 

Uitvaart leiden voor gemeenteleden
Er zijn gemeenten, waar het aantal uitvaarten per jaar zo groot is, dat daardoor de overige werkzaamheden van de predikant in het gedrang komen. Of de gemeente is vakantie, de predikant is met vakantie of heeft studieverlof. Of: een gemeentelid begeleidt een gemeentelid in een hospice en wordt gevraagd de uitvaartdienst te doen. Deze training wil mensen leren hoe zij in overleg met de kerkenraad een uitvaartdienst opzetten en leiden. 

Cursus Identiteit en Communicatie voor docenten PC GVO (godsdienstonderwijs op openbare school)

  • Hoe krijg ik nog meer begrip voor mijn vak op school?
  • Op welke manier overtuig ik directie, team en ouders van de meerwaarde van mijn lessen?
  • Hoe kan ik door samenwerking een continue verbetering van mijn vak bereiken 

Vragen die gesteld worden aan het werk en de positie van de GVO-docent. In deze cursus krijg je naast theoretische modellen praktische handvatten aangereikt waarmee je - vanuit een herkenbare identiteit - duidelijk leert communiceren met verschillende doelgroepen. 

Cursus 'Je vak versterken' voor docenten GVO/HVO (godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op de openbare basisschool)

Jouw vak als essentieel onderdeel van de identiteit van de school! Dat zou mooi zijn, maar kan dat? Zeker, maar het vraagt van jou als docent wel een bredere blik. Om je vak optimaal bij te laten dragen aan het totale onderwijsprogramma van de school, is het belangrijk dat je buiten je lessen kijkt en aansluiting vindt bij schoolbrede thema’s. Dat je contact zoekt met je sectorcollega of de groepsleerkracht en probeert zonder verlies van eigen identiteit (nog) meer samen te werken. 

In deze cursus verkennen we de voordelen van vakoverstijgend onderwijs. Ook gaan we in gesprek over vragen als: hoe voorkom je identiteitsverlies? Hoe geef je de samenwerking vorm met je sectorcollega, de groepsleerkracht of de directie?

In het praktische deel van de cursus maak je een eerste opzet voor een vakoverstijgend project. Je gaat naar huis met praktische handvaten, om in de toekomst (nog) beter aan te haken bij schoolbrede thema’s. 

 

Enkele reacties cursisten PKN :

‘Het waren voor mij prettige en verrijkende avonden, waarbij ook het uitwisselen van ervaringen een belangrijke plaats kreeg.’ 

'Mijn “kennis” heeft door de cursus een behoorlijke opfrisbeurt gehad! En de sfeer op de avonden vond ik ontspannen en respectvol naar elkaar. Dank je wel daarvoor Lizanne.'

'Hartelijk dank voor je heldere input en coaching!'

'Hier hadden we met onze hele diaconie moeten zijn.'

Logo trainjekerk Trevi

Enkele reacties docenten PC GVO:

Zinvol, goed om mee gedaan te hebben. Onderwerp om vaker aandacht voor te hebben!

Cursusleidster heeft betrokken/open houding. Mede daardoor grote interactie in de groep.