twitter
@lorelei3112 @i_voogt @MennoKeller @machiel @Molenlanden_Gem Dat mag ik zijn
Waardering voor wat er is gedaan en vertrouwen in de nieuwe samenwerking! https://t.co/TW7yg8UjCR

Over Trevi
Lizanne Lanser (1969) is theologe en richtte Trevi op in 2011. Trevi is de naam van de bekende fontein in Rome. In het keizerrijk was het de gewoonte een monument te bouwen op plaatsen waar water vanuit nieuwe bronnen Rome binnen kwam. De keuze voor deze bedrijfsnaam ligt in het feit dat de fontein symbool staat voor verbinding met een bron. Een fontein stroomt en bruist vanwege die verbinding. Een beeld, dat kan worden toegepast op de mens. In een mens, die in verbinding staat met een kracht- of inspiratiebron, stroomt het. Stromen in de zin van lichter leven en in je energie gaan staan. Zoals vroeger drie wegen leidden naar het plein van de Trevifontein in Rome, leiden er meer wegen naar de bron. Vanuit dit beeld wil Lizanne met mensen en organisaties op zoek gaan naar bronnen en fundamenten, die inspireren tot bezielend leven en werken.

Over Lizanne
Lizanne is geboren in de Alblasserwaard en woonde tot haar 13ejaar afwisselend in buitenland en Nederland. Hoewel opgevoed in de protestantschristelijke traditie maakte zij daardoor al vroeg kennis met andere culturen en geloofsbelevingen. Via opleidingen in marketing en communicatie werkte Lizanne bij bedrijven als Hak, Campina Melkunie en IHC. Ze studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht in religie en theologie met specialisatie geestelijke verzorging. Ze werkte als geestelijk verzorger in het TweeStedenziekenhuis in Tilburg en als gemeente-pastor in protestantse kerken in Gorinchem, Kedichem en op diverse interim-plekken voor uitgebreid cv zie linkedin).

Visie
In haar werk als theologe heeft Lizanne ervaren hoe een eigentijdse interpretatie van oude bronnen van wijsheid als de bijbel en andere geschriften een zingevende verdieping kan bieden in levens van mensen en organisaties. Daarbij gaat zij uit van de visie dat de geesteswetenschappen (taal, cultuur, kunst, geschiedenis, muziek, filosofie en theologie) onontbeerlijk zijn in de ontwikkeling van verbeeldingskracht, inlevingsvermogen, creativiteit en visie. Zij wil met Trevi een brug slaan tussen ziel en zakelijkheid, waarbij theologie en marketingcommunicatie elkaar optimaal aanvullen. Hoewel haar eigen wortels liggen in de joods-christelijke traditie, ziet zij God, geloven en het goede leven als woorden die erom vragen in iedere tijd en door ieder mens opnieuw te worden ingevuld. Woorden, die in beweging zijn en pas betekenis krijgen in het spreken en handelen van mensen. Vele bevlogen, creatieve en zoekende geesten hebben ons door de eeuwen heen een bron van levenswijsheid nagelaten, waar mensen en organisaties vandaag de dag uit kunnen putten. Trevi wil samen op zoek gaan naar duurzaam leven, dat ontsnapt aan de vluchtigheid van de moderne tijd. Een vorm van leven, die door te leren, te bouwen en te delen stimuleert tot (com)passie, vernieuwing en visie.

 

 

 

lizanne