twitter
@lorelei3112 @i_voogt @MennoKeller @machiel @Molenlanden_Gem Dat mag ik zijn
Waardering voor wat er is gedaan en vertrouwen in de nieuwe samenwerking! https://t.co/TW7yg8UjCR

Workshop
Vraag: Binnen onze school/organisatie/gemeente is door veranderingen een nieuwe vraag onstaan naar identiteit. Wie zijn wij afzonderlijk? Wie zijn wij samen en hoe willen wij naar buiten treden? Kan Trevi ons begeleiden/motiveren zodanig dat een gesprek over dit thema op gang wordt gebracht? Antwoord: Geloof en/of levensbeschouwing spelen een belangrijke rol bij het vinden van de identiteit van een persoon, team en organisatie. Trevi begeleidt teams d.m.v. workshops en groepsgesprekken, die leiden tot meer duielijkheid, openheid en verbinding.

Advies
Vraag: Als school treden wij graag eenduidig naar buiten, maar door pluriformiteit in levensbeschouwing/geloven, blijkt dat op de werkvloer lastig te realiseren. Antwoord: In de praktijk blijkt dat scholen regelmatig te maken hebben met verschillen in levensbeschouwing/geloofsbeleving. Trevi zoekt naar wegen, waar eenheid en verscheidenheid naast elkaar kunnen bestaan. Door groepsgesprek of spelenderwijs komen we tot verrassende inzichten. 

Project
Vraag: Als organisatie hebben wij behoefte aan iemand, die een project coördineert op gebied van levensbeschouwing en maatschappij. Kunnen wij Trevi hiervoor benaderen? Antwoord: Ja, dat kan zeker. Trevi is projectmatig betrokken bij organisaties op diverse terreinen, die aandacht geven aan de meerwaarde van bedrijfsspiritualiteit, zingeving, godsdienst en levensbeschouwing in hun onderneming.

Cursus
Vraag: Ik ben ouderling in een gemeente en wil graag leren hoe ik het beste gesprekken kan voeren. Antwoord: Voor de Protestantse kerk geeft Trevi cursussen op gebied van kerk en samenleving aan diverse gemeenteleden. Er wordt gekeken naar kennis, houding en gedrag. Mensen, die het cursusprogramma hebben gevolgd, hebben aangegeven beter in staat te zijn hun rol in de gemeente vorm te geven. 

Uitvaart en rouw
Vraag: Onze vader had een christelijke achtergrond, maar hij ging niet meer naar de kerk. Wij (zijn kinderen) staan anders in het leven, maar willen wel dat aan ons geloof en het geloof van onze vader recht wordt gedaan. Is de wens van onze vader en onze vraag te combineren? Antwoord: Tegenwoordig zijn er allerlei mogelijkheden om in woord en beeld vorm te geven aan het afscheid. In samenwerking met de uitvaartonderneming begeleidt Trevi u naar een afscheid, waar geloof en hedendaagse spiritualiteit verdieping geven.